Uống vào 2 thời điểm này còn tốt hơn vạn lần thuốc bổ