Sản phẩm nổi bật

MẬT ONG PHÚC KHANG

THƯƠNG HIỆU DANH TIẾNG VIỆT NAM 2019

MẬT ONG PHÚC KHANG

MẬT ONG PHÚC KHANG

Tất cả sản phẩm
MẬT ONG PHÚC KHANG

Quy trình của chúng tôi

dsohKs_simg_d0daf0_800x1200_max1

Hoa rừng tự nhiên

mat-ong-rung2

Ong lấy mật về làm tổ

khay-mat-ong3

Thu hoạch mật ong

dong-chai-mat-ong4

Đóng gói vận chuyển