THƯƠNG HIỆU DANH TIẾNG VIỆT NAM 2019

MẬT ONG PHÚC KHANG

MẬT ONG PHÚC KHANG

Tất cả sản phẩm
MẬT ONG PHÚC KHANG

Quy trình của chúng tôi

dsohKs_simg_d0daf0_800x1200_max1

Hoa rừng tự nhiên

mat-ong-rung2

Ong lấy mật về làm tổ

khay-mat-ong3

Thu hoạch mật ong

dong-chai-mat-ong4

Đóng gói vận chuyển